ਯਾਤਰਾ ਲਿਖਣਾ ਇੰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਕਿਉਂ ਹੈ?

Posted on Fri 13 May 2022 in ਯਾਤਰਾ

ਯਾਤਰਾ ਲਿਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਵੀਕਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਨਿਰਲੇਪ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਮਾਚਾਰ ਚੱਕਰ ਦੇ ਘਬਰਾਹਟ-ਸੰਚਾਲਿਤ ਯੁੱਧ/ਆਫਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰੀ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵੇਰਵੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਟੋਨ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਲੇਖਕ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ?

ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਯਾਤਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਝਾਅ

 • ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਾਣੀ ਰੱਖੋ।
 • ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਦਾ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟੀਚਾ ਹੈ।
 • ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰੋ।
 • ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰਾ ਲਿਖੋ।
 • ਸੰਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ।
 • 'ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ' ਅਤੇ 'ਦੱਸੋ' ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ
 • ਪਾਠਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੋ।
 • ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ?

  ਅਨੁਭਵ-ਆਧਾਰਿਤ: "ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ" "ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ X ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਅਨੁਭਵ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸੋ।" "ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।" ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਤ: "ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?" "ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੀ ਹਨ?" "ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ X ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।"

  ਇੱਕ ਪਾਠਕ-ਮੁਖੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

  ਪਾਠਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਕੇ, ਲੇਖਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਠਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

  ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪਾਠ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

  ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਉਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।